COLLECTION AND ARCHIVE OF VADIM ZAKHAROV

Exhibition

28.07 - 23.08.2009, 19:00-21:00

Facebook Twitter pinterest google+

Program: [Collections]

Place: National Centre for Contemporary Arts, exhibition hall

The first exhibit in the Artists Collection cycle acquaints one with the creative practice of artist Vadim Zakharov as a collector, publisher, and archiver of the native artistic process, primarily of the phenomena of the Moscow conceptual school.

Nikita Alekseev, Yury Albert, Sergei Anufriev, Leonid Voitsekhov, Sergey Volkov, Sven Gundlakh, Konstantin Zvezdochetov, Vitaly Komar, Yury Leiderman, Igor Makarevich, Elena Elagina, Andrei Monastyrsky, Sabina Khensgen, Vladimir Naumets, Vladimir Nemukhin, Pavel Peppershtein, Viktor Pivovarov, Larisa RezunZvezdochetova, Andrei Roiter, Lev Rubinshtein, Victor Skersis, Nadezhda Stolpovskaya, Andrei Filippov, Vladimir Yakovlev, Anatoly Zhuravlev, Francisco Infante, Alena Kirtsova, Vladimir Mironenko, Mikhail Fedorov (Roshal), Sergei Shutov, Terri Atkinson, Ilya Kabakov, Maria Konstantinova, Vladimir Porudominsky, Dmitry Prigov, Lev Rubinstein, Ivan Chuikov, Valery Aizenberg, Nikolai Andrievich, Leonid Bazhanov, Alexander Gorshkov, Tatyana Dobrovinskaya, Evgeny Dobrovinsky, Vladislav Efimov, Anatoly Zhuravlev, Alena Kirtsova, Nina Kotel, Georgy Litichevsky, Irina Nakhova, Georgy Ostretsov, Georgy Puzenkov, Andrei Roiter, Vladimir Salnikov, Yury Sobolev, Vladimir Sysoev, Nikolai Filatov, Valentin Khrushch, Sergei Shutov, Alexander Yulikov, Sergei Bordachev, Grisha Bruskin, Georgy Vinogradov, Boris Zhutovsky, Vyacheslav Kalinin, Alexander Yulikov, the band KD (Andrei Monastyrsky, Nikita Alekseev, Nikolai Panitkov, Georgy Kizevalter, Igor Makarevich, Elena Elagina, Sergei Romashko, and Sabina Khensgen), the MUKHOMOR band (Konstantin Zvezdochetov, Sven Gundlakh, Sergei and Vladimir Mironenko), the band Chempiony Mira (Giya Abramishvili, Konstantin Latyshev, Boris Matrosov, Andrei Yakhnin), and others.

2014
Facebook
Instagram
Subscription
13, Zoologicheskaya st., Moscow. +7 (499) 254 06 74  © National centre for contemporary arts. Developement [artinfo]. [Andrey Velikanov]'s design